Chúa Nhật 27-10-2019, XXX Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

                                                                                                                       SUY NIỆM
Khi Ðức Giêsu đưa ra kết luận: người thu thuế được nên công chính, còn người pharisêu thì không. Những người nghe Ngài hẳn đã ngỡ ngàng, chưng hửng. Ông pharisêu là mẫu mực trong việc giữ Luật. Những điều xấu xa tiêu cực, ông không làm. Những điều Luật đòi hỏi, ông còn làm hơn thế. Lời cầu nguyện của ông hết sức tự phát và chân thành, một lời nguyện mà nhiều người đạo đức thèm muốn. Tại sao Thiên Chúa lại không nhìn đến ông? Tại sao Thiên Chúa lại thương người thu thuế tội lỗi, dù anh ta nào đã hứa bỏ cái nghề tồi tệ đó. Nào đã chịu đền bù bao nhũng lạm mình gây ra?
Tình thương của Thiên Chúa thì nghịch lý, nhưng không vô lý. Chúng ta cần nhìn ông pharisêu cầu nguyện. Ông đứng tách biệt với những người khác trong Ðền Thờ. Mắt ông vẫn thấy anh thu thuế đứng tuốt phía dưới. Chúng ta cần nghe lời ông cầu nguyện. Ông muốn dâng lên Thiên Chúa một lời tạ ơn, nhưng tạ ơn lại trở thành so sánh mình với người khác, và đầy ú cái tôi tự mãn, tự hào: Tôi không như bao kẻ khác, tôi ăn chay, tôi nộp thuế…Cái tôi của ông thật tuyệt vời, hơn hẳn người khác. Cái tôi của ông quá ngon lành, bảo đảm, nên ông không cần xin Chúa thêm điều gì. Ông chỉ khoe Chúa những thành tích của ông, hay đúng hơn ông đang ngắm mình độc thoại. Ðời sống của ông pharisêu đầy đặn quá, tròn trịa quá đến nỗi Thiên Chúa trở nên thừa. Ngài chẳng tìm ra một kẽ hở nào để vào đời ông nên Ngài chịu đứng ngoài.
Ngược lại anh thu thuế thì run rẩy xấu hổ, chẳng dám ngước nhìn Chúa, chẳng dám lại gần tha nhân. Anh thấy rõ các tội của mình, và thấy mình bị kẹt cứng, tự sức không sao tháo gỡ. Anh chỉ còn biết cậy dựa và phó thác cho Tình thương. Người thu thuế thật là con người tội lỗi, nhưng tội của anh đã trở nên một kẽ hở để Thiên Chúa có thể đi vào đời anh. Chính sự trống rỗng của anh đã thành khoảng trống cho Thiên Chúa. Tội lỗi hay công đức đều có thể làm ta khép lại hay mở ra. Ðiều quan trọng là thấy mình luôn luôn cần Chúa. Tiếc là ông pharisêu chưa nhận ra khuyết điểm của mình. Ông về nhà mà không biết mình chẳng được Chúa ưu ái. Ông về nhà mà vẫn khép kín tự mãn như lúc lên đền.
Làm sao tôi có được sự trung tín của người pharisêu và sự khiêm hạ của người thu thuế? Làm sao tôi tận dụng mọi năng lực Chúa ban mà vẫn hoàn toàn phó thác cho Chúa định liệu? Ước gì đời tôi có nhiều kẽ hở để Chúa vào.

REFLECTION
Some people like just salt on their food and other people like only pepper. Like black and white, salt and pepper seem to be opposites. But some people like them both and use them together, as complements to each other’s flavour. The proud Pharisee and the humble sinner seem to be opposites, but they can also be seen as complements as well. The proud Pharisee was able to understand the good things about himself. This gave him confidence to pray in thanksgiving for his blessings. It’s good to be thankful for blessings, but Jesus would probably say the proud Pharisee took it a bit too far. Why do you think so? The humble sinner was able to understand the flaws in himself. But still he had the confidence to pray for forgiveness and mercy. It’s good to be aware of all your flaws, but a person could take this a bit too far as well. Do you think Jesus wants us to focus only on our sinfulness, and to be obsessed with being an unworthy, ‘second-class’ citizen? Why or why not? Is it possible to have a healthy pride in your talents, as well as a healthy humility in your place on earth as a servant of God? What would that look like? How would you know when you had achieved such a balance? By the way, which do you like better – salt or pepper? Or do you like them both? Do you see them as opposites or complements? black and white or shades of grey? (Liturgy help)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *