Chúa Nhật 24-02-2019 Thường Niên VII Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM (JB Trường)

“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.” Đó là tinh thần của Tin mừng Chúa Nhật tuần này mời gọi chúng ta-những người đang nghe Thầy Giê-su và đang đi theo Ngài.

Việc yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét chúng ta là một đòi hỏi không dễ gì người đời chấp nhận. Bởi xem chừng nó vô lý, đi ngược với lý luận và cách hành xử hằng ngày trong đời thường vẫn gặp. Tuy nhiên việc yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình lại không trở nên vô lý đối với Thiên Chúa. Thậm chí chính bản thân Ngài đã thực hành điều đó, rõ nhất ngay trên cây thập giá, Ngài đã xin Thiên Chúa Cha tha tội cho kẻ hại mình. Và chính Thánh Phao-lô, trong thư gởi tín hữu Roma xác tín: “Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” Thì ra chỉ có tình yêu đích thật đến từ Thiên Chúa mới có thể giúp người ta vượt ra khỏi lối suy nghĩ ‘vay trả, trả vay’. Chỉ có tình yêu đích thực đến từ Thiên Chúa mới có thể giúp người ta sống như loài có thần khí, có thứ tha, nhẫn nại, và yêu thương.

Tinh thần tin mừng hôm nay còn mời gọi chúng ta yêu thương vô điều kiện-cho đi không tính toán. Chúng ta đôi khi vẫn lầm tưởng rằng những việc bác ái chúng ta đang làm là hoàn toàn vô vị lợi. Thử hỏi rằng, ta có bị thất vọng không khi những hy sinh phục vụ của chúng ta không được công nhận? Ngày hôm nay Chúa Giê-su dạy chúng ta một bài học yêu thương vô vị lợi đó là Yêu Thương Kẻ Thù Và Làm Ơn Cho Kẻ Ghét Chúng Ta. Như vậy, nơi kẻ ghét chúng ta mới là nơi mà chúng ta sẽ không hy vọng hay không tìm thấy được sự đền trả; nơi kẻ thù chúng ta mới là nơi để chúng ta thực hành lời dạy yêu thương tuyệt đối của Chúa Giê-su. Nếu chúng ta thực hành được điều này thì chúng ta đang làm chứng cho tình yêu và lòng xót thương vô hạn của Thiên Chúa. Và như thế tình thương và lòng xót thương của Thiên Chúa được chiếu rạng ngay giữa lòng mình và lòng đời.

Tinh thần Tin mừng hôm nay là một thách đố lớn cho những ai đang tin theo Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta được mời gọi hướng lòng về Thiên Chúa, hy sinh can đảm từ bỏ nếp sống cũ để bước lên sống xứng hợp hơn để làm chứng, có thần khí, có một Thiên Chúa chân thật yêu thương vô điều kiện và xót thương vô hạn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *