Chúa Nhật 18-08-2019, XX Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Suy niệm: Người Rô-ma có câu: “Muốn có hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum). Cũng thế, theo Lời Chúa dạy hôm nay, đời sống thiêng liêng là một cuộc chiến không khoan nhượng với tội lỗi. Muốn kết hợp với Chúa thực sự thì con người phải dám đoạn tuyệt với tất cả những gì là tội lỗi, là cản trở cho dù đó là những sự, những người thân thiết nhất với mình. Có vượt qua phản đề này ta mới có thể tìm được tự do và an bình đích thực. Các vị thánh nêu gương cho chúng ta trong cuộc chiến này đặc biệt thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, thánh Tê-rê-xa A-vi-la…

Mời Bạn: Thiên niên kỷ mới đã qua gần hai thập niên, biết bao nhiêu kỳ vọng cho một thế giới hoà bình, nhưng ước mơ vẫn còn là mơ ước. Thế giới vẫn sống trong bất ổn dù chiến tranh nguyên tử, chiến tranh lạnh được coi  là kết thúc. Tại sao vậy? Vì mầm mống chiến tranh vẫn còn đó khi mỗi người vẫn chưa dám khai chiến với cái xấu đang ẩn nấp trong mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia.

Chia sẻ: Cộng đoàn bạn đang sống có đấu tranh với cái xấu để nên tốt không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chiến thắng chính mình bằng cách khiêm tốn xin lỗi người anh chị em đang bất hoà với mình, đền bù những thiệt hại mà mình đã vô tình hay cố ý gây ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính những bất công và tội lỗi làm chúng con chia rẽ, chống đối nhau. Xin giúp mỗi chúng con can đảm sửa mình theo Lời Ngài để biết cách xây dựng gia đình, xã hội và Giáo Hội. Amen.

***** Reflection *****

Jeremiah is stuck in the mud at the bottom of a well. He was thrown in there because he said that God wanted Jerusalem to surrender to Babylon in order to save their own lives – a message the people did not want to hear. He was a prophet who was being punished for speaking the truth. People don’t like to hear what they don’t want to do – they would rather blame the speaker and pretend the message is wrong than listen to the truth.

Modern-day prophets likewise try to warn people about what will happen if we don’t change. Books, movies and television documentaries try to warn us about things like population growth, pollution levels, unhealthy ingredients in foods, the waste of natural resources, the ruin of rainforests, corruption in government or industry, and so forth.

Which modern-day prophets do you listen to? Which ones do you want to ignore? Why?

Although Jeremiah is stuck at the bottom of the muddy well, he is not completely abandoned. He has a few loyal supporters to help him get out. The Scripture verses that follow the readings for this Sunday explain how Ebed-melech got some rags from the palace linen closet and lowered them into the well with the ropes. He told Jeremiah to put the rags under his armpits so the ropes would not cut and burn him. Ebed-melech was obviously kind and courageous.

Do you have such a loyal friend who might help you out if you were unjustly punished? Has such a thing ever happened to you? What was the outcome?

We never hear a word about Jeremiah’s words or feelings or thoughts. He is silent throughout this whole ordeal. What do you think he felt or thought or said? What do you think he did in that well? Do you think he prayed or cried or screamed out loud? What would you do?

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *