Chúa Nhật 19-05-2019, Mùa V Phục Sinh Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Yêu thương anh em Thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Không phải chỉ có Kitô giáo mới giảng dạy về tình yêu thương. Văn hoá Á đông đã từng nhấn mạnh: Tứ hải giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em. Cha ông chúng ta thuở trước cũng đã khuyên nhủ: Thương người như thể thương thân, để nói lên tấm lòng yêu thương rộng mở đối với mọi người trong xã hội. Vậy giới luật của Chúa có điều chi mới mẻ?
Dựa vào những lời tâm sự cuối cùng của Chúa, chúng ta có thể tìm thấy được những nét độc đáo của tình thương yêu trong Kitô giáo. Nét độc đáo thứ nhất đó là hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.Thực vậy, cái khuôn mẫu lý tưởng, cái thước được dùng để đo tình yêu thương của chúng ta, không còn là mối liên hệ máu mủ, cũng không còn là chính bản thân của mình nữa, nhưng là chính tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã xuống thế và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta như lời Ngài đã nói: Không ai có tình yêu cao quý hơn người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Chỗ khác Ngài cũng bảo: Ta là mục tử tốt lành. Người mục tử tốt lành thì hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Tình yêu ấy không bị giới hạn, không bị ngăn cách nhưng được dành cho hết mọi người.
Bên cạnh thập giá Đức Kitô không ai là không có chỗ của mình, kể cả những kẻ tội lỗi, đĩ điếm và trộm cướp. Ngài không huỷ diệt một khả năng nào để vươn lên. Đứa con hoang đàng cũng có chỗ trong nhà cha mình. Người trộm cắp cũng được mời gọi tham dự tiệc cưới và người phụ nữ nhẹ dạ cũng có thể hôn chân Ngài. Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót đối với mọi người, không trừ một ai. Tình yêu thương vô bờ ấy phải trở nên mẫu mực để chúng ta noi theo: Hãy yêu thương như như Thầy đã yêu thương các con.
Nét độc đáo thứ hai đó là tình yêu thương phải trở nên dấu chỉ của những người thuộc về Chúa.Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau. Thực vậy, Chúa Giêsu không đòi hỏi các môn đệ của mình phải thông thái như các tiến sĩ luật, cũng không bắt họ phải sống gò bó nhiệm nhặt như nhóm biệt phái. Điều duy nhất Ngài đòi hỏi nơi các ông đó là tình yêu thương.
Ngay từ đầu các tín hữu đã thực sự sống tình bác ái yêu thương để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh và trải qua dòng lịch sử của Giáo Hội, các tâm hồn ở mọi nơi và trong mọi lúc, vẫn nhận ra Thiên Chúa là tình yêu xuyên qua những chứng từ sống động của những người tin Chúa, được biểu lộ bằng hành động bác ái yêu thương.
Trong cuộc sống hằng ngày không phải chúng ta không biết rằng thương yêu là đòi hỏi căn bản nhất của Tin Mừng, thương yêu là giới luật mới của Chúa Giêsu, thương yêu là dấu chỉ của người môn đệ Chúa. Thế nhưng, từ chỗ biết đến chỗ sống, từ chỗ hiểu đến chỗ làm luôn luôn có một khoảng cách. Chúng ta vẫn thích lấy lòng mình làm thước đo tình yêu dành cho người khác. Chúng ta vẫn muốn giới hạn tình thương ấy trong một phạm vi hạn hẹp nào đó. Chúng ta vẫn thích tính toán cộng trừ để tình thương không làm chúng ta bị thiệt thòi mà trái lại còn đem đến những lợi ích riêng tư. Chúng ta vẫn muốn dựa vào màu cờ, sắc áo hay danh xưng để xác định chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta không dám chứng tỏ bằng những hành đông yêu thương và hy sinh mạng sống của mình. Xin ban thêm tình yêu Chúa nơi chúng con.

 

========================================

LIVING WORDS

One day, as St. Teresa of Calcutta (Mother Teresa, 1910-1997) and her Missionaries of Charity were tending to the poorest of the poor on the streets of Calcutta, they happened across a man lying in the gutter, very near death. He was filthy, dressed in little more than a rag and flies swarmed around his body. Immediately, Mother Teresa embraced him, spoke to him softly and began to pick out the maggots that were nesting in his flesh. A passerby was repulsed by the sight of the man and exclaimed to Mother Teresa, “I wouldn’t do that for a million dollars.” Her response was immediate, “Neither would I!” Obviously, monetary gain did not motivate the diminutive woman known as the Saint of Calcutta; love did. In her writings, Mother Teresa frequently affirmed the motivating power of love. Quoting Jesus in today’s Gospel, she wrote, “Jesus said, ‘Love one another. Such as my love has been for you, so must your love be for each other.’” She continued, “We must grow in love, and to do this we must go on loving and loving and giving and giving until it hurts – the way Jesus did. Do ordinary things with extraordinary love: little things, like caring for the sick and the homeless, the lonely and the unwanted, washing and cleaning for them.” Elsewhere, Mother Teresa remarked that the greatest disease in the West today is not tuberculosis, leprosy or even A.I.D.S.; it is being unwanted, uncared for, unloved. That she did her part in trying to “cure” this disease was attested in everything she did and in every word she said. (Sanchez Files) 

Today’s Gospel passage gives us the secret of Christian renewal as the faithful practice of Jesus’ new commandment:  “Love one another as I have loved you” (John 13:35). Jesus has added a new element to the Old Testament command of love by telling us that the true test of discipleship is to love other people in the same way that He has loved us. Hence, the renewal of Christian life means a radical change of vision and a reordering of our priorities in life. Such a renewal brings us to embrace new attitudes, new values and new standards of relating to God, to other people and, indeed, to our whole environment. For most of us, “renewal” is something that comes at different stages in our lives, each time bringing us to a deeper understanding, insight and commitment.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *