Chúa Nhật 17-03-2019 Mùa Chay Tuần II Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Làm thế nào để chúng ta thấy Chúa hiển dung trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay?

Nhà thần học John Powell một linh mục dòng tên kể câu chuyện về anh sinh viên Tommy. Một người không tin vào thượng đế trong khóa học triết học của cha tại đại học Chicago.

Vào cuối học kỳ, trong khi cha Powell đang chấm bài kiểm tra cuối cùng thì Tommy nói với ngài. Cha có nghĩ rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy Chúa không? Cha Powell trả lơi cụt ngủn “Không”, nhưng rồi khi anh Tommy bước đi ngài nói tiếp, nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ tìm gặp anh. Tommy vẫn bước đi.

Nhiều năm sau, Tommy quay lại tìm cha Powell để báo cha biết các bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư rất nặng. Hơn bao giờ hết Tommy muốn tìm thấy Chúa hoặc làm thế nào để Chúa tìm thấy anh. Cha Powell nói với Tommy hãy đi và nói với tất cả những ai anh thương mến nhất rằng anh yêu thương họ.

Sau một tuần anh Tommy quay lại kể cho cha Powell rằng: trong khi anh đi làm điều cha dạy, anh đã thực sự biến đổi, anh đã diện kiến được Chúa một cách rất rõ ràng. Anh và Chúa đã tìm thấy nhau. Ba tháng sau Tommy qua đời. Theo cha Powell thì cách duy nhất để miêu tả cuộc đời Tommy trong ba tháng cuối cùng là bất cứ điều gì xảy ra cho anh trong tiến trình anh nói với mọi người rằng anh yêu mến họ thì chính anh được thiên Chúa biến đổi và Chúa đã hiển dung cho anh.

Ước gì mỗi người chúng ta, trong mùa chay thánh này cũng biết làm việc tương tự như Tommy không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động để nói về tình yêu mình dành cho mọi người và cho thế giới. Như vậy mình sẽ góp phần làm hiển dung Thiên Chúa và nhờ vậy mình cũng được biến đổi.

***** LIVING WORDS *****

The Transfiguration is no mountaintop light show.

An American Jesuit theologian, John Powell, tells the story of a young man named Tommy who was the resident atheist during one of his courses in the Philosophy of God at Loyola University in Chicago.

At the end of the course while he was turning in his final paper, Tommy said to Fr Powell, ‘Do you think I will ever find God?’ ‘No’, Powell replied bluntly, but as he walked away he continued, ‘But I think God will find you’. Tommy kept walking.

Years later, Tommy returned to see John Powell to tell him that he had been diagnosed as having terminal cancer. More than ever, Tommy said, he wanted to find God or to be in the right place at the right time to be found by God. John Powell told Tommy to go and tell the people that he most loved in the world that he loved them.

Within a week Tommy reported to John Powell that in the midst of doing this he had a genuine and significant encounter with God. They had found each other. Tommy died three months later. John Powell reports that the only way to describe the final three months of Tommy’s life was to say that, whatever happened to him in the process of telling others he loved them, he was transfigured by God. (From Liturgical helps)

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *