Chúa Nhật 15-12-2019, Mùa Vọng III, Năm A – Suy Niệm

SUY NIỆM

Nhận biết dấu chỉ thời đại là điều hết sức quan trọng trọng cuộc sống của con người qua mọi thời đại. Cái thời của bụi gai cháy không tàn, thiên thần báo mộng v.v… đã qua. Thay vào đó là sự hiện diện của Chúa Giê-su nơi những con người nghèo đói, nơi những gì bình thường diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Có lẽ vì Chúa Giê-su hiện diện một cách quá bình dị và gần gũi nên ông Gioan đã nghi ngờ như ta thấy trong Tin Mừng thuật lại: “ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 

Trong đời sống hiện tại, người ta đôi khi giới hạn Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài trong cách lối suy nghĩ hạn hẹp của con người và rồi đã khép cửa lòng mình lại đối với anh chị em xung quanh. Người ta đôi khi đòi hỏi Thiên Chúa phải theo ý mình và khi sự việc không xảy ra như ý mình muốn thì chối bỏ, không đón nhận Thiên Chúa nơi những anh chị em mình, đặc biệt những người nghèo đói, tội lỗi và nơi những người thân quen.

Chúa Giê-su hai ngàn năm trước dạy ta nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa qua các dấu chỉ “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,” thì ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn còn hiện diện qua các dấu chỉ khác nữa. Đó là thực thi công bằng xã hội, thể hiện tình yêu thương liên đới chia sẻ của cải vật chất cho nhau và sống thực thi tình bác ai yêu thương của Thiên Chúa.

Chúa Giê-su mang đã đến cho ta niềm hy vọng, ơn giải thoát và sự sống. Tuy nhiên, điều cốt yếu nhất vẫn là chúng ta nhận ra Ngài, mở cửa lòng mình ra đón Ngài vào lòng mình, vào cuộc đời mình, để Ngài giải thoát mình, để Ngài biến đổi mình, để Ngài lớn lên ảnh hưởng toàn diện trên cuộc đời mình.

LIVING WORDS

Today’s readings invite us to rejoice at the rebirth of Jesus in our lives as we are preparing for our annual Christmas celebration. Today is called Gaudete Sunday because today’s Mass begins with the opening antiphon: “Gaudete in Domino semper,” i.e., “Rejoice in the Lord always.” So, to express our joy in the coming of Jesus as our Saviour into our hearts and lives, we light the rose candle in the Advent wreath, and the priest may wear rose vestments.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *