Chúa Nhật 12-05-2019, Mùa IV Phục Sinh, Năm C – Suy Niệm

CHÚA CHIÊN LÀNH

“Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Và Ta ban cho chúng sự sống đời đời” (Ga 10:27-28).

Có những con chiên không quen nghe tiếng chủ mình. Không tha thiết tìm hiểu, học hỏi và suy tư. Nó khó chịu khi phải theo chủ. Thích phóng khoáng và tương đối hoá mọi sự. Cứ tưởng không cần theo Chúa, chỉ “ăn ngay ở lành” là tự giải thoát mình. Nhưng có ăn ngay ở lành nào mà không do tình yêu và lẽ phải tác động. Thế nên, nói cho cùng thì cũng chính nhờ Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu và Chân Lý soi chiếu, mà người ta tìm thấy được “sự sống đời đời.”

Hiệp cùng với Đức Thánh Cha, vị mục tử đại diện Chúa Giêsu ở trần gian, xin dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin tha thiết cho bao con chiên đang lầm đường lạc lối, không biết lắng nghe và không chịu bước theo tiếng nói của Giáo hội. Xin cầu cho bao con chiên khác chưa thuộc cùng một ràn, được nên chung một đàn, với một chủ chiên duy nhất là Đức Kitô (Ga 10:16). Xin cho Tin mừng Tình yêu Cứu độ của Ngài được mọi dân nước tin nhận. Để nhờ đó hoa quả hạnh phúc thiên đàng sẽ nở tươi ngay trên trần gian. (Trích suy niệm lễ Chúa Chiên Lành Gm Giuse Ngô Quang Kiệt)

***********************

Living Word

You and I are Gentiles – part of the non-Jewish world. We are the sort of Christians we are, because of St Paul. He became the strongest advocate of the grace that the early Christian community should be inclusive of all nations and tribes and ethnic groups on the face of the earth. We have not yet realised this potential.

What riches of intellectual traditions, cultural expressions, and organisational structure are we still to receive from the Chinese, the Korean, the Indonesians, the Africans, the Indian Catholics who are part of our ‘Church without Borders’?

How do we maintain unity and identity amongst such diversity? By listening for the voice of the Good Shepherd, Our Lord Jesus Christ.

But it takes a good teacher to help us to hear The Voice in the clamour of life.

Some of those teachers may be found amongst the Bishops who carry a shepherd’s staff. But at least in my experience the best assistant-shepherds have been my parents, and some others. They have helped me hear The Voice assuring me that I will never perish, that I will receive eternal life.

That is a Voice worth following! We could pause for a moment to get on the same wavelength as the Good Shepherd so as to echo His Voice in our lives.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *