Chúa Nhật 10-02-2019 Thường Niên Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Lời Chúa của chúa nhật thứ V thường niên kể cho chúng ta kinh nghiệm gặp Chúa, nhận biết Chúa và theo Chúa của con người qua các thời đại. Bài đọc thứ nhất kể về việc ngôn sứ Isaia được kêu gọi và thánh tẩy môi miệng bằng than hồng để bắt đâu công cuộc truyền rao lời của Chúa. Cũng tương tự trong Tin Mừng hôm nay Thánh Luca kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh của Simon Phêrô, Giacôbê và Gioan. Nhờ việc gặp gỡ trên thuyền và mẻ cá kỳ diệu đã biến đổi cuộc đời của các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu và họ đã trở thành những thợ “thu phục người ta.”

Trong cuộc sống, dù là thời đại nào chúng ta cũng có những cuộc gặp gỡ định mệnh như vậy, nhưng liệu chúng ta có tỉnh thức và nhạy cảm đủ để nhận ra và gặp được Chúa cũng như xác tín vào con đường mà Chúa đang mời gọi. Nếu chúng ta đủ nhạy bén để theo Chúa, để sống theo giới luật của Ngài thì chúng ta cần phải thận trọng không để cho mình lạc xa khỏi động lực khơi nguồn ơn cứu độ. Hay nói đúng hơn, chúng ta không được rời xa cái căn cốt của niềm tin, điều mà sinh ơn cứu độ và làm cho đời chúng ta có ý nghĩa. Nói theo ngôn từ của thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai là: “Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh.” 

Ước gì mỗi người chúng ta luôn tin vững mạnh và sống niềm tin căn bản này trong cuộc đời của chúng ta hầu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ. (J.Tuyen)

***************

LIVING WORD

When Peter is overcome by the catch of fish and falls on his knees before Jesus, the response Jesus makes is to simply say, ‘Do not be afraid’. This phrase is the most often repeated phrase in the Bible. It appears more than 60 times throughout the Bible – depending on which translation one uses. This is an extraordinary number of times for the one phrase to appear. And the references stretch from the first book, Genesis, to the last, Revelation. It is God’s message to us echoing throughout the Bible: Do not be afraid!

Living the Gospel – Hearing the Call

Like Isaiah and Peter, each and every one of us is called. It may not happen through Jesus stepping into our boat, but when we quieten our minds and our hearts enough to really listen, we become aware that God truly is calling to each and every one of us. The call comes to us through our friends; our experiences; our hopes and our fears. Sometimes we are so afraid of hearing the call that we fill our lives with noise and distractions. We fear that the call will involve hardship, or at the very least: unpopularity. But that’s no excuse! (From liturgical help)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *