Chúa Nhật 09-06-2019 Năm C, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Suy Niệm

CA TIẾP LIÊN

Muôn lạy Chúa Thánh Thần,
xin ngự đến trần gian,
tự trời cao gửi xuống
nguồn ánh sáng toả lan.

Lạy Cha kẻ bần hàn,
Đấng tặng ban ân điển
và soi dẫn nhân tâm,
cúi xin Ngài ngự đến !

Đấng ủi an tuyệt diệu
thượng khách của tâm hồn,
ôi ngọt ngào êm dịu
dòng suối mát chảy tuôn !

Khi vất vả lao công,
Ngài là nơi an nghỉ,
gió mát đuổi cơn nồng,
tay hiền lau giọt lệ.

Hỡi hào quang linh diệu,
xin chiếu giãi ánh hồng
vào tâm hồn tín hữu
cho rực rỡ trinh trong.

Không thần lực phù trì
kẻ phàm nhân cát bụi,
thật chẳng có điều chi
mà không là tội lỗi.

Hết những gì nhơ bẩn,
xin rửa cho sạch trong,
tưới gội nơi khô cạn,
chữa lành mọi vết thương.

Cứng cỏi uốn cho mềm,
lạnh lùng xin sưởi ấm,
những đường nẻo sai lầm
sửa sang cho ngay thẳng.

Những ai hằng tin tưởng
trông cậy Chúa vững vàng,
dám xin Ngài rộng lượng
bảy ơn thánh tặng ban.

Nguyện xin Chúa thưởng công
cuộc đời dày đức độ,
ban niềm vui muôn thuở
sau giờ phút lâm chung.

A-men. Ha-lê-lui-a.

Treasure within: 

An old beggar lay on his deathbed.  His last words were to his youngest son who had been his constant companion during his begging trips.  “Dear son,” he said, “I have nothing to give you except a cotton bag and a dirty bronze bowl which I got in my younger days from the junk yard of a rich lady.”  After his father’s death, the boy continued begging, using the bowl his father had given him.  One day a gold merchant dropped a coin in the boy’s bowl and he was surprised to hear a familiar clinking sound.  “Let me check your bowl,” the merchant said.  To his great surprise, he found that the beggar’s bowl was made of pure gold.  “My dear young man,” he said, “why do you waste your time begging?  You are a rich man.  That bowl of yours is worth at least thirty thousand dollars.”  We Christians are often like this beggar boy who failed to recognize and appreciate the value of his bowl.  We fail to appreciate the infinite worth of the Holy Spirit living within each of us, sharing His gifts and fruits and charisms with us.  On this major feast day, we are invited to experience and appreciate the transforming, sanctifying and strengthening presence of the Holy Spirit within us.  This is also a day for us to renew the promises made for us and by us to God during our Baptism and Confirmation, to profess our Faith, and to practice it. (frtonyshomilies.com) 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *