Chúa Nhật 08-09-2019, XXIII Thường Niên Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Trong những tuần vừa qua, Thánh Luca nói với chúng ta về cái giá phải trả của những người môn đệ theo Chúa Giêsu. Hôm nay Tin mừng thánh Luca dùng cách nói hoán dụ về “ghen ghét” để đưa chúng ta về điểm trọng yếu mà người tông đồ phải đối diện. Vì đối với những người tín hữu đầu tiên, việc chọn lựa tin vào Đức Giêsu và sống niềm tin, có thể sẽ dẫn họ đến những xung đột rất mạnh mẽ trong nội bộ gia đình thân thích. đôi khi chính cha mẹ, anh chị em lại bách hại nhau đến mức phải đổ máu tử đạo.

Làm môn đệ, hay làm tông đồ của Chúa Giêsu đòi hỏi “từ bỏ” những gì thuộc về thế giới vật chất này và cả những gì là phi vật chất nữa. Có thể nói, có bốn điều kiện để được trở thành môn đệ thực thụ của Chúa Giêsu:

1, Từ bỏ những dính bén với gia đình và đặt Chúa hơn các chọn lựa khác và trước cả những mối lợi cho bản thân.

2, Phải cắt đứt với những ham muốn của cải mà hướng đến một đời sống tự tại hơn để có thể tự nguyện chia sẻ những ơn lành và vật chất của mình với người khác.

3, Chấp nhận những hậu quả khó khăn của đời tông đồ, điều này bao gồm dâng lên Chúa những hy sinh hằng ngày để phục vụ người khác và ngay cả phải hy sinh mạng sống mình cho người khác. Chúng ta còn phải trung thành với trách nhiệm quản lý của chúng ta, trung thành với việc thờ phượng, trung thành với lối sống và giới tính của mình, trung thực trong công việc và nghĩa vụ với giáo hội và xã hội, chúng ta phải tỏ lòng thương cảm cho những người kém may mắn hơn chúng ta.

4, Phải đặt mình trong mối tương quan của những quan hệ xã hội cụ thể, từ đó người môn đệ phải tính toán cặn kẽ trước khi quyết định phải làm thế nào, giống như hai câu chuyện dụ ngôn về người thợ xây tháp và nhà vua đi chiến đấu trong Tin mừng vậy.

Lạy Chúa, chúng con muốn sống và làm theo lời Chúa dạy. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm, để mỗi người chúng con dám sống, dám nói điều Chúa muốn cho anh em mình. Xin cho chúng con được vượt qua những sợ hãi để làm chứng cho Tin Mừng, xin cũng ban cho chúng con ơn khôn ngoan để khi thi hành ý Chúa, chúng con không làm tổn thương đến những người anh chị em chúng con. Amen

*****REFLECTION*****

For some weeks now Luke has been telling us about the cost of discipleship. As a commentary on what was happening in his community and a preparation for what was to come, today’s gospel used the hyperbole of hatred to drive home the point. For the earliest Christians a choice for faith in Jesus could be this stark and dramatic: families split up and sometimes people who had loved each other turned their brother or sister, mother or father over to martyrdom.

Building a tower takes a lot of planning, a lot of money and a lot of labour. So do other things!

Have you ever had a dream about accomplishing something – a dream that had you planning, thinking and working in order to make it come true; a dream that you devoted lots of time and energy to? What is that dream? Are you still working on it? Or have you abandoned it?

Some young people throw themselves into a sport, a hobby, a talent or an interest. They become known for their accomplishments in that area.

What young person of your age do you know to be a very talented dancer? musician? artist? athlete? debater? writer?

How much energy and dedication do these people invest in developing their skill?

Into what area do you put the most time, energy and enthusiasm? How successful or accomplished do you feel?

How much time, energy and enthusiasm do you invest in your relationship with God? in your involvement with your parish? in your relationships with your family? How can you give more of yourself to these areas?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *