Chúa Nhật 08-01-2017 Lễ Chúa Hiển Linh

Ý nghĩa lễ hiển linh hôm nay đó là Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại, qua Con Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô, một Thiên Chúa thật và là người thật ở giữa chúng ta.
Câu truyện ba vị đạo sĩ đi tìm ngôi sao lạ trong Tin mừng ngày hôm nay dường như phản ảnh hành trình đức tin, hành trình đi tìm kiếm Thiên Chúa, sự thật hay một đấng siêu việt nào đó của con người.
Các đạo sĩ nhìn thấy ngôi sao lạ, ngôi sao báo hiệu một vị vua xuất hiện: Ngày hôm nay, đứng trước những sự kỳ vĩ của thiên nhiên vạn vật hoặc đứng trước  những sự kiện xảy ra trên thế giới, người ta thường đặt ra những câu hỏi liên quan đến đấng Tạo Hóa, hay những câu hỏi mang tính vận mạng, cốt tử của đời người.
Khi các đạo sĩ bị mất dấu vết ngôi sao dẫn đường, các ông đã đi hỏi, mở kinh thánh ra, xem những gì đã được viết về vị Vua mới xuất hiện này. Chúng ta đôi khi cũng có những thắc mắc, băn khoăn lo lắng, thì Kinh thánh, lời của Chúa sẽ là đèn soi cho ta bước là ánh sáng chỉ đường cho ta đi. Lời Chúa là sự sống là sự khôn ngoan dẫn ta đến cùng Thiên Chúa.
Sau một hành trình đầy gian khó, Các Đạo sĩ cuối cùng tìm đến, nhận ra Hài Nhi, Con Thiên Chúa và họ đã vào và “sấp mình thờ lạy người” cùng với nhũ hương, mộc dược và vàng. Trong hành trình đời sống đức tin của ta, thì Thiên Chúa là cùng đích của hành trình tìm kiếm Người.
Một điều vô cùng quan trọng mà ta phải học ở nơi các đạo sĩ là khi ta nhận ra Thiên Chúa, ta có đón nhận Ngài, nhìn nhận Ngài là Chúa của ta không? Hay với muôn ngàn lý do ta muốn gạt Ngài ra khỏi cuộc đời của ta. Và thậm chí đôi khi người ta xem việc sống lời Chúa như là một gánh nặng hay những cản trở cho việc thăng quan tiến chức, cho công ăn việc làm hay cho việc học hành của ta.
Sau khi các đạo sĩ gặp Chúa rồi, “các ông đã đi lối khác mà về”. Thay đổi là kết quả cuộc việc gặp gỡ Thiên Chúa. Ước gì trong việc tìm kiếm Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta sẽ thật sự được biến đổi sau khi thật sự gặp gỡ Ngài.
====================
LIVING WORDS
THE EPIPHANY OF THE LORD
The word “epiphany” means, “to show forth.” Epiphanies, both large and small, tend to be private events – yet events with great significance for the public. Trying to share the details with another of an epiphany is fraught with complications. The words are never quite right, and even the most sympathetic listener cannot fully bridge the gap between the description and what is was like being there. Most of us keep our personal experiences of the Holy to ourselves. Who would believe them? And who could really understand? The irony is that epiphanies are made for sharing, even as they are impossible to communicate fully.
Jesus is Messiah and Lord from the beginning
This is certainly the case in today’s extraordinary Gospel story for the solemn feast of the Epiphany of our Lord Jesus Christ. It is the feast par excellence of the manifestation of Jesus as Messiah of Israel, Son of God and Saviour of the world. Today the Church celebrates the adoration of Jesus by the wise men (Magi) from the East, and also commemorates two other important moments of public revelation of Jesus to the world: at his baptism in the Jordan and at the wedding feast at Cana in Galilee.
The purpose of the whole Magi story is clearly Christological. The foreigners are Gentiles, illustrating the universal breadth of the good news brought by the “king of the Jews.” They are people of good will, open to God, ready to hear and follow the call of God. They are people willing to follow a star, wherever it might lead. Open and starry-eyed, they are naive, guileless, easily taken-in by self-serving priests and murderous kings. They are romantic and lovable figures, pursing the truth and searching for a deep and abiding joy that the world cannot give.
(From Salt+Light)