Chúa Nhật 04-08-2019, XVIII Thường Niên Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

 Gm. Ngô Quang Kiệt

Nếu đọc kỹ Lời Chúa và quan sát đời sống của Chúa Giêsu, ta sẽ thấy.
1) Chúa Giêsu xuống trần gian không nhằm giải quyết vấn đề kinh tế.
Khi người thanh niên đến xin Người phân xử vụ chia gia tài, Người đã trả lời: “Ai đặt ta làm quan án cho các ngươi?” Người đến không phải để giải quyết các vấn đề kinh tế. Việc phân chia tài sản là việc giữa con người với nhau. Sau khi chứng kiến phép lạ bánh hoá ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua. Nhưng Người đã lánh đi nơi khác. Người muốn cho con người thoát ra khỏi lãnh vực vật chất trong cuộc sống.
 2) Chúa Giêsu muốn nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tuy không quan tâm đến vấn đề kinh tế, nhưng Chúa Giêsu không chống lại việc làm giàu, tích lũy của cải. Người chỉ muốn cho việc tích lũy của cải có một ý nghĩa. Khi nói với đám đông: “Anh em phải coi chừng, phải tránh xa mọi thứ tham lam, vì dẫu có dư giả thì mạng sống con người cũng không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”, Chúa Giêsu muốn cho ta hiểu: đời sống đâu chỉ gói gọn trong vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Đời sống còn là cái gì cao hơn thế, đẹp hơn thế.
 Triết học phân chia con người ra hai phạm trù: “avoir” (có) và “être” (là). Tôi có gì thuộc phạm vi khối lượng. Tôi là gì thuộc phạm vi chất lượng. Những gì tôi có như của cải, quần áo, chỉ là những gì ở ngoài, không làm thành giá trị con người. Những gì tôi là mới tạo thành bản thân tôi, gắn bó thân thiết với tôi, tạo thành giá trị đời tôi.
 3) Chúa Giêsu mở tầm nhìn vô biên
Ông phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay đã coi của cải là mục đích. Có được của cải rồi, ông không còn biết làm gì hơn là hưởng thụ. Tầm nhìn của ông quá hạn hẹp. Chỉ biết có vật chất. Chỉ nhìn thấy đời này. Lời Chúa phán: “Hỡi đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sửa đó sẽ về tay ai” đã mở tầm nhìn ra vô biên. Người ta đâu sống mãi mà hưởng thụ. Khi chết thì của cải dù nhiều cũng tan theo mây khói. Nhưng chưa hết, chết rồi người ta còn phải ra trước toà Chúa mà chịu phán xét. Chúa không đánh giá con người theo khối lượng những gì họ có, nhưng đánh giá theo chất lượng của đời sống. Theo cách đánh giá của Chúa, những gì ta thu tích cho bản thân sẽ hết, sẽ qua đi. Nhưng những gì ta cho đi sẽ tồn tại.
 Lời Chúa hôm nay dạy ta đừng hạ thấp đời sống con người trong một tầm nhìn hạn hẹp vào việc thu tích của cải cho riêng mình. Nhưng hay nâng cao cuộc sống, mở rộng tầm nhìn để biết tích trữ những kho tàng nơi Thiên Chúa, kho tàng ấy sẽ không bao giờ mất được.

***** Reflection *****

One of the themes running through the gospels is that wealth can be an obstacle to entering fully into relationship with God. It is not wealth in itself that is problematic but rather valuing material riches above everything else and the constant desire to accumulate more and more. We have the story of the rich young man who asks Jesus what he must do to inherit the kingdom and Jesus tells him to sell everything he has and give away the proceeds. The young man goes away sad because he thought that with his great accumulation of wealth he’d be able to buy anything that he needed to gain the kingdom. We also have the saying of Jesus that it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God…

Money can make life a little easier to manage at times, but a famous proverb proclaims that ‘money can’t buy happiness’.

Do you think most people believe that proverb?

Why are so many people so easily convinced that having more of this or that will make their life better?

What types of ads are you most susceptible to? What do you end up buying or wanting to buy most often?

Are you an impulse buyer? Or do you not spend money unless you have planned to spend it on something you truly need?

Jesus tells us about the man who tore down his grain bins to build bigger ones in order to contain all his grain. Jesus called this man a fool.

Do you have room in your wardrobe and cupboards for all your clothes and possessions?

When your cupboards get too full, are you likely to find more storage space in your house or are you more likely to go through your things and decide what you use and don’t use?

Once you have some extra clothing or other items that you no longer want to keep, what do you do? Do you throw them away? Do you give them to agencies such as the St Vincent de Paul Society or other charity shops? Do you sell them at a garage sale to make more money?

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *