Chúa Nhật 03-03-2019 Thường Niên VIII Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Bằng những lời ngắn gọn – và dí dỏm nữa – Chúa Giê-su nêu rõ tính cách người môn đệ cần phải có để họ “tri hành hiệp nhất”: cuộc sống của họ nhất quán với lời họ rao giảng. Bằng hình ảnh thật buồn cười của người đang bị cái xà to đùng che kín mắt mình mà còn “le te” đòi nhặt cái rác trong mắt anh em, Chúa dạy các môn đệ thay vì xét đoán tha nhân, trước tiên phải nhìn lại chính mình và sửa đổi bản thân trước đã. Phải lấy cái xà ra khỏi mắt mình rồi mới có thể sáng suốt phân định và giúp người khác phân định dưới ánh sáng của Lời Chúa. Có cái nhìn sáng suốt rồi, nhiệm vụ kế tiếp của người môn đệ là phân định – chứ không phải xét đoán – dựa trên một nguyên tắc chắc chắn đó là “xem quả thì biết cây”: một công việc đem lại kết quả tốt đẹp trước mặt Chúa hẳn là xuất phát từ động lực ngay chính và thánh thiện.

***********

LIVING WORD

The readings today prepare us for the coming Lenten season, a time for prayer, fasting and almsgiving. It is also a time for stepping away from the instinct to judge one another, be that close to home, or beyond into the

human family of nations.

The responsorial psalm speaks of how the proclamation of justice is nourishing, the work of justice is life giving. Caring for others keeps us connected to the spirit of God, reminding us that the just will ‘flourish like the palm-tree and grow like a cedar of Lebanon’.

The second reading urges us to ‘never give in’ and keep faithful to the Lord’s work which is to ensure that there is justice among the nations and that peace will flourish. The gospel reading tells us that ‘the fully trained disciple will always be like the teacher’, reminding us that our example of living is to come from Jesus and his mission of bringing good news to the poor. It is by what we say and do, that people will see the face of God in the world. This is the ‘good’ fruit.

In the coming weeks, we have the privilege of walking with some of our sisters and brothers who participate in Caritas programs, and who feature in the Project Compassion stories this year. How might we learn about living hope-filled lives in solidarity with one another and for the common good of our one human family?

As the season of Lent approaches, we might consider: What could we do to commit ourselves to the flourishing of hope in our time? How can we give Lent 100%?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *