Chúa Nhật 02-05-2019, Lễ Chúa Thăng Thiên – Suy Niệm

SUY NIỆM

Hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu uỷ thác chúng ta hai nhiệm vụ: 1. Loan báo cho mọi người biết Chúa là Cha yêu thương mọi người. 2. Làm chứng về tình yêu thương của Cha đối với mọi người. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhưng chính là niềm tin và hy vọng lớn lao của những người Kitô hữu mọi nơi và mọi thời.

Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao. Niềm hy vọng đó giải thoát ta khỏi nô lệ vào mặt đất nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện sẽ mau chóng qua đi. Niềm hy vọng đó nâng cuộc sống con người lên vì từ nay ta hiểu rằng định mệnh loài người không phải như loài súc vật, nhưng ngang hàng với thần linh. Niềm hy vọng đó đó làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa, vì Chúa tạo dựng nên con người không phải để con người tàn lụi đi theo quy luật của vật chất mà để con người phát triển, tồn tại đến vô biên, không phải bị kết án vào những đau khổ vất vả trần gian, nhưng đã được tiền định hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Niềm hy vọng đó cho ta thêm động lực phục vụ tha nhân tận tâm hơn vì đó chính là sứ mang Chúa trao phó. Niềm hy vọng đó khuyến khích ta tích cực xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, vì đó chính là điều kiện cho ta được vào Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn nhiệm vụ ở trần gian để sau này con được về trời với Chúa. Amen.

 

***** REFLECTION ******

The feast of the Ascension is the day, each year, where we remember and we celebrate that, just as Jesus was welcomed to God’s right hand, so, too, shall we be welcomed to the right hand of Jesus. This is his promise, this is our faith and this is the hope we are called to proclaim to the world. And let’s be clear about the invitation. There is nothing we have ever done, are doing, or will do, that will get our name removed from the invitation list to the feast of Christ’s kingdom. The challenge is accepting that we have a standing invitation and living lives worthy of the love that places our name on the list. The feast of the Ascension announces that Jesus will faithfully accompany us no matter how far we lose our way and that by our fidelity to Christ we accept or reject the standing offer.

And because the Ascension is an Easter feast it develops even further that there is nowhere, bar evil, where God does not dwell. Because of the Resurrection and Ascension we can find God everywhere we want to: in our homes, our work, our suffering, our old age, our emotional, sexual or financial turmoil – and even in our death.

Even though the writers of the New Testament are not too clear on the details of how the Ascension happened, what we initially see in this wonderful feast is not what we get. Thanks be to God, it’s so much more. (From Liturgical help Richard Leonard SJ)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *