Chúa Nhật 01-09-2019, XXII Thường Niên Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Chủ đề chung của các bài đọc ngày hôm nay là sự cần thiết của đức khiêm tốn thật sự, một nhân đức dẫn ta tới sự quảng đại và chia sẻ với những người cần sự giúp đỡ. Những bài đọc này cảnh báo chúng ta phải chống trả lại tất cả những sự tự cao và ca ngợi công trạng của bản thân, và còn chỉ cho ta thấy khiêm tốn không chỉ như là một nhân đức mà khiêm tốn nghĩa là chuỗi dài những hành động cụ thể mở lòng, mở trí và rộng tay cho người nghèo, người cần sự giúp đỡ, người thiếu may mắn và những người bị loại ra bên lề xã hội. Đối với Chúa Giê-su, giúp đỡ những người nghèo khó các nhu cầu tối thiểu hằng ngày của họ là trách nhiệm của một người khiêm tốn và có lòng tin thực sự.

Bài đọc thứ nhất được trích trong sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta khiêm tốn, thì chúng ta được Thiên Chúa yêu thích, và người khác cũng sẽ yêu thương chúng ta.

Bài đọc thứ hai trích trong thư gửi tín hữu Do Thái, gợi cho chúng ta một lý do khác để sống khiêm tốn. Chúa Giê-su đã sống khiêm tốn, bởi vậy những môn đệ của Ngài cũng được mời gọi để sống khiêm tốn, cố gắng noi theo gương lòng nhân từ của Thầy chí thánh. Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giê-su đã hạ mình, đặc biệt trong sự khổ nạn và sự chết của Ngài để ban ơn cứu độ chúng ta, bởi vậy chúng ta phải nên giống Ngài, ngõ hầu chúng ta cũng được cùng đồng hưởng với Ngài trong sự phục sinh vinh hiển dành cho những người công chính. Thánh Phao-lô dường như muốn nhắn nhủ thêm rằng: Chúng ta phải noi theo gương khiêm nhường của Chúa trong tương quan với những người không may mắn trong xã hội chúng ta.

Cuối cùng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su giải thích về các mối lợi của việc sống khiêm tốn và liên hệ những mối lợi này với một lối sống khôn ngoan thông thường trong việc tham dự yến tiệc. Chúa Giê-su kêu gọi khách mời tìm chỗ thấp thay vì tìm chỗ cao trọng và người chủ tiệc sẽ đưa khách lên chỗ họ đáng được. Lời của Chúa Giê-su dạy chúng ta về chỗ ngồi của khách dự tiệc cưới đưa chúng ta tới bài học phải quan tâm, chăm lo cho những người bị bỏ quên, bởi vì nếu chúng ta nhân hậu với những người cần sự giúp đỡ, chúng ta dám chắc rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta. Mặt khác, nếu chúng ta hành động với tự mãn và ích kỷ, chúng ta chắc chắn rằng những việc làm ấy sẽ không sinh kết quả tốt đẹp nào.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống khiêm tốn như con Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen

FATHER’S DAY 2019

Fatherhood calls for many challenges and hardships, which every dad bears with pride and happiness. Your dad has been your first friend who has always been with you, no matter what. He is the one person who has bestowed you with unconditional love and care, without asking for anything in return. When it comes to the relationship you share with your father, there are absolutely no strings attached. He may not show, but he is always there for you, with his unwavering support and assistance. How often do you take out time to whisper a silent prayer to God for the health and happiness of this special person in your life? Most of you would prefer not to answer the above question. This Father’s Day, take it as an opportunity to seek blessings for your father, with a special prayer of gratitude.

God our Father, We give you thanks and praise for fathers young and old.

We pray for young fathers, newly embracing their vocation; May they find courage and perseverance to balance work, family and faith in joy and sacrifice.

We pray for our own Fathers around the world whose children are lost or suffering; May they know that the God of compassion walks with them in their sorrow.

We pray for men who are not fathers but still mentor and guide us with fatherly love and advice.

We remember fathers, grandfather, and great grandfathers who are no longer with us but who live forever in our memory and nourish us with their love. Amen

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *