Chúa Nhật 01-01-2017 ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Tám ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được dâng vào đền thờ, chịu phép cắt bì và được đặt tên theo luật Do thái. Đối với người Do thái, tên là người. Vì thế việc đặt tên có ý nghĩa quan trọng. Giêsu có nghĩa là Thiên-Chúa-cứu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Con người không thể sinh ra Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa tự nguyện làm con loài người. Nhờ đó Đức Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa. Sinh ra Chúa Giêsu, Đức Mẹ sinh ra một nhân loại mới để cứu nhân loại cũ do bà Evà sinh ra, đã hư hỏng vì tội lỗi.
Đức Mẹ sinh ra nhân loại mới.
Đức Mẹ vâng phục sinh người con hiếu thảo.
Bà Evà phản loạn sinh ra những đứa con bất hiếu, chối bỏ Thiên Chúa là Cha. Trái lại, Đức Mẹ vâng phục nên đã sinh Chúa Giêsu là người con hiếu thảo. Nhờ luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu qui tụ người muôn nước sống hài hoà dưới mái nhà Cha chung trên trời. Và nhờ đó ta được hưởng hạnh phúc với Chúa như lời thư Galát: “Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cùng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.”
Ngày đầu năm ta mong ước những điều mới mẻ. Nhưng thế giới chỉ đổi mới khi có những con người mới. Điều quan trọng là bản thân ta đổi mới. Chính vì thế Giáo hội cầu bình an và đặt năm mới trong bàn tay Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Như xưa Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, khởi đầu nhân loại mới, nay xin Mẹ cũng sinh lại chúng ta. Để chúng ta trở nên con người mới, vượt thoát khỏi những tầm thường ti tiện của đất thấp mà được sinh lại thánh thoát từ trời cao. Thoát khỏi lời chúc dữ để được sinh lại tràn đầy ân sủng do lời chúc phúc. Thoát khỏi ràng buộc của xác thịt nặng nề để được sinh lại trong Thần Khí tự do.
Con người mới theo khuôn mẫu Chúa Kitô sẽ biết quảng đại cho đi. Biết ra đi đến những miền ngoại biên, gặp gỡ những anh em bị loại trừ, đưa con người trở về vị trí trung tâm. Con người mới sẽ biết mở lòng đón nhận mọi anh em dù khác biệt. Xây dựng thế giới thành một gia đình thân thương, biến thế giới thành một mái nhà chung bình an hạnh phúc. Mọi người trở thành anh em con cùng một Cha trên trời.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa sinh xuống trần để mở ra kỷ nguyên mới. Xin cho con biết sinh lại thành con người mới. Để góp phần xây dựng thế giới an bình hạnh phúc trong tình huynh đệ chân thành. Amen.
(Trích suy niễm của Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt)


LIVING WORDS
Solemnity of Mary, Mother of the Lord
“Mary” comes from the Hebrew “Miriam” whose etymology is probably from the Egyptian word meaning “beloved.” She is the disciple par excellence who introduces us to the goodness and humanity of God. Mary received and welcomed God’s word in the fullest sense, not knowing how the story would finally end. She did not always understand that word throughout Jesus’ life but she trusted and constantly recaptured the initial response she had given the angel and literally “kept it alive,” “tossed it around,” “pondered it” in her heart (Luke 2:19). It was only on a Friday afternoon at Calvary, some 33 years later, that she would experience the full responsibility of her “yes.”
World Day of Prayer for Peace
The most recent “theme” attached to the Christian New Year has been the “World Day of Prayer for Peace.” Christians are invited to begin a New Year by praying for peace. But this action is not limited only to those who celebrate New Year’s on January 1! The Jewish people, in particular, are deeply united with Christians in praying for peace and making peace. Our God is peace. Even though we Christians consider God’s intervention in Jesus Christ to be decisive, this intervention did not represent the coming of the Messianic kingdom for our Jewish brothers and sisters.
In contemporary Christian theology, we have placed a strong emphasis on the “not yet” dimension of the Christ-event. As we wait together and work together as Christians and Jews for this Messianic kingdom, we must work together especially in the areas of justice and peace. The Jewish people are privileged partners with Christians in bringing about this kingdom of justice, love and peace. The Messianic kingdom for both Christians and Jews still lies ahead. It is not enough for us simply to pray for peace. We must work for peace, together. That is the work of those who long for the Messiah’s kingdom to fully take hold of our lives and our world.
At the beginning of this New Year of grace, may the Lord give us an ever deeper sense of the holiness of the names of Jesus and Mary. May God send us out on mission, to be instruments and agents of life and peace.(From Light + Salt)