Cầu nguyện cho ơn thiên triệu nhân Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành

Hôm nay là Chúa Nhật IV Phục Sinh, Chúa Nhật rất đặc biệt, Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Một Chúa Nhật hết sức ý nghĩa và cần thiết để Cộng đoàn chúng ta cầu xin với chính Thiên Chúa ban cho có nhiều người dâng hiến trong ơn gọi tu trì.

Và cầu nguyện cho những mầm non ơn gọi trong Cộng đoàn chúng ta, cũng như cho những người đang sống trong ơn gọi tu trì được nhiều ơn Chúa, biết trung thành với một đời tận hiến. Sau cùng thì, chúng ta lo cho ơn gọi, cầu nguyện cho ơn gọi tu trì là chúng ta lo cho Cộng đoàn hay đúng hơn là lo cho chính bản thân mình.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *