CẬP NHẬT THAY ĐỔI SINH HOẠT MỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG, BẮT ĐẦU TỪ THỨ HAI 23/11/2020

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
– Thứ Hai đến Thứ Tư: 9.40am: Kinh Sáng; 10.00am: Thánh lễ trong nhà thờ cho Cộng đoàn 
– Thứ Năm và Thứ Sáu: 7.00pm: Thánh lễ trong nhà thờ cho Cộng đoàn 
*Ngưng livestream Giờ Kinh Sáng và Thánh lễ lúc 7.40am

=========

THÁNH LỄ THỨ BẢY
3.00pm: Giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ
7.00pm: Thánh lễ Phụng vụ Chúa Nhật trong nhà thờ cho Cộng đoàn
*Ngưng livestream Giờ Hành Hương và Thánh lễ lúc 3.00pm

=========

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
– 8.00am; 10.00am; 12.30pm; 5.00pm: Thánh lễ trong nhà thờ cho Cộng đoàn
*Ngưng livestream Thánh lễ lúc 10.00am

=========
*Lưu ý:
– Các Thánh lễ ngày thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, ông bà anh chị em không cần phải ghi danh trước như trước đây, tuy nhiên, vẫn phải ghi danh khi đến Nhà thờ.
– Để tham dự các Thánh lễ vào Thứ Bảy và Chúa Nhật cần đăng ký trước với anh Thuận: 0403 233 478 hoặc vào trang Page: fb.com/THUANTRAN2020 để điền form tham dự

– Tối đa 150 người trong nhà thờ mỗi Thánh lễ và giữ khoảng cách 1.5m

—————–

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG THEO YÊU CẦU CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC MELBOURNE:

VÌ LÝ DO GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI CỘNG ĐOÀN CẦN CÓ NHỮNG QUY ĐỊNH:

– Số người tham dự Thánh lễ tối đa 150 người và giữ khoảng cách 1.5 m
– Các Thánh lễ ngày thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, ông bà anh chị em không cần phải ghi danh trước như trước đây, tuy nhiên, vẫn phải ghi danh khi đến Nhà thờ.
* Mọi người muốn đến tham dự Thánh lễ vào Thứ Bảy và Chúa Nhật buộc phải đăng ký trước:  anh Thuận: 0403 233 478 hoặc vào trang Page: fb.com/THUANTRAN2020 để điền form tham dự
* Mọi người đều có thể đăng ký: không phân biệt ở đâu hoặc thuộc Cộng đoàn nào
* Khi đăng ký phải đầy đủ: Họ tên, số điện thoại, giờ đến, giờ đi
* Khi đến Nhà thờ để tham dự Phụng vụ phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của Ban Hướng Dẫn của Cộng đoàn

Trong hoàn cảnh và điều kiện này, con mong ông bà anh chị em được tham dự Thánh lễ thật sốt sắng nghiêm trang. Đồng thời con cũng kêu gọi ông bà anh chị em thông cảm và hợp tác trong bác ái.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *