Cáo phó Đức Cha Vũ Duy Thống

caopho_dgmvuduythong tieusu-duccha-giuse


Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Úc Châu Thành Kính Phân Ưu
————————————————————————————————————————-
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

  • THÁNH LỄ TẨM LIỆM VÀ PHÁT TANG: Do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế lúc 19h00 ngày 1/3/2017.
  • CÁC NGÀY KÍNH VIẾNG (TỪ THỨ NĂM 2/3/2017 ĐẾN CHÚA NHẬT 5/3/2017):

+ Tại Tòa Giám Mục Phan Thiết:
Thứ Năm (2/3/2017):
– 7h00: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ và Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
– 9h00: Giáo hạt Phan Thiết
– 15h00: Giáo hạt Bắc Tuy
– Từ 19h00: Giáo xứ Thanh Hải (trực đêm)
Thứ Sáu (3/3/2017):
– 9h00: Giáo hạt Hàm Thuận Nam
– 15h00: Giáo hạt Hàm Tân
– Từ 19h00: Gx. Vinh Phú và Gx. Vinh Thủy (trực đêm)
– 21h00: Nhóm nghệ sĩ Công giáo Sài Gòn (tâm sự với Đc. Giuse)
+ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết: Di quan từ Tòa Giám Mục đến Nhà thờ Chính Tòa vào lúc 7h00 thứ Bảy ngày 4/3/2017
Thứ Bảy (4/3/2017):
– 9h00: Giáo hạt Đức Tánh
– 15h00: Đan Viện Xitô Châu Thủy
– Từ 19h00: Gx. Kim Ngọc và Gx. Thánh Mẫu (trực đêm)
Chúa Nhật (5/3/2017):
– 9h00: Liên Tu Sĩ gp. Phan Thiết
– 15h00: Chủng viện St. Nicôla
– Từ 19h00: Gx. An Bình và Gx. Đức Thắng (trực đêm)

  • THÁNH LỄ AN TÁNG:

– Thời gian: lúc 9h00 sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2017
– Địa điểm: Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết
– Chủ tế: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục TGP Saigon
– Giảng lễ: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Toản, Giám Mục Phụ tá GP Long Xuyên
– Nghi thức phó dâng và từ biệt: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Phó GP Bà Rịa
– Tại phần mộ: Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Phụ tá TGP Saigon