Bản Tin Tuần 02-02-2020

Ban-Tin-Tuan-02-02-2020

Bài Viết Liên Quan

Bản Tin Tuần 16-02-2020 Ban-Tin-Tuan-16-02-2020Download
Chúa Nhật 16-02-2020,VI Thường Niên Năm A – ... THẦY BẢO CHO ANH EM BIẾT Thiên Chúa là một nhà giáo đầy kinh nghiệm. Ngài đòi hỏi con người phải vươn lên, vươn cao lên mãi, nhưng Ngài không đòi hỏi...
Bản Tin Tuần 09-02-2020 Ban-Tin-Tuan-09-02-2020Download
Chúa Nhật 09-02-2020, Thường Niên Năm A – Su... MUỐI CHO ĐỜI– ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trong những dịp cuối năm, các bản tổng kết tình hình đều đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội đặc biệt t...
Chúa Nhật 02-02-2020, Thường Niên Năm A – Su... SUY NIỆM Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. “Thứ bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.” Đức Mẹ đã ...
Bản Tin Tuần 26-01-2020 Ban-Tin-Tuan-26-01-2020Download
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *