Bản Tin Tuần 05-05-2019, Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C

Ban-Tin-Tuan-05-05-2019

Bài Viết Liên Quan

Chúa Nhật 26-05-2019 – Mùa VI Phục Sinh,... SUY NIỆM “Hãy yêu mến nhau!”. Yêu mến là cốt lõi giáo huấn Kitô giáo. Đây cũng là lời mời gọi thường xuyên của Chúa Giêsu. Có thể nói lời mời gọi yêu...
Chúa Nhật 19-05-2019, Mùa V Phục Sinh Năm C &... SUY NIỆM Yêu thương anh em Thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Không phải chỉ có Kitô giáo mới giảng dạy về tình...
Chúa Nhật 12-05-2019, Mùa IV Phục Sinh, Năm C ... CHÚA CHIÊN LÀNH “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Và Ta ban cho chúng sự sống đời đời” (Ga 10:27-28). Có những con chi...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *