Bản Tin Tuần 02-06-2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên

Ban-Tin-Tuan-02-06-2019

Bài Viết Liên Quan

Bản Tin Tuần 16-06-2019, XI TN, Năm C Ban-Tin-Tuan-16-06-2019Download
Chúa Nhật Tuần 16-06-2019, XI TN, Chúa Ba Ngôi... SUY NIỆM Phụng vụ Chúa nhật tuần XI thường niên năm nay mời gọi chúng ta suy gẫm và mừng kính mầu nhiệm “CHÚA BA NGÔI”. Đây là một mầu nhiệm quan trọ...
Bản Tin Tuần 09-06-2019, Năm C Ban-Tin-Tuan-09-06-2019Download
Chúa Nhật 09-06-2019 Năm C, Lễ Chúa Thánh Thâ... CA TIẾP LIÊN Muôn lạy Chúa Thánh Thần,xin ngự đến trần gian,tự trời cao gửi xuốngnguồn ánh sáng toả lan. Lạy Cha kẻ bần hàn,Đấng tặng ban ân điểnvà s...
Chúa Nhật 02-05-2019, Lễ Chúa Thăng Thiên R... SUY NIỆM Hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu uỷ thác chúng ta hai nhiệm vụ: 1. Loan báo cho mọi người biết Chúa là Cha yêu thương mọi người. 2. Là...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *