Bản Tin Tuần 13-01-2019 Thường Niên I – Năm C

bản tin
Bản tin tuần này có tại đây, Xin nhấn vào đây để coi thêm chi tiết
cho các Thánh Lễ, tin quan trọng và sinh hoạt của Trung Tâm.

ARCHIVE:
Bản Tin Tuần 06-01-2019
Bản Tin Tuần 30-12-2018
Bản Tin Tuần 23-12-2018
Bản Tin Tuần 09-12-2018
Bản Tin Tuần 02-12-2018
Bản Tin Tuần 25-11-2018
Bản Tin Tuần 18-11-2018
Bản Tin Tuần 11-11-2018
Bản Tin Tuần 04-11-2018
Bản Tin Tuần 28-10-2018
Bản Tin Tuần 01-07-2018
Bản Tin Tuần 17-06-2018
Bản Tin Tuần 10-06-2018
Bản Tin Tuần 03-06-2018
Bản Tin Tuần 27-05-2018
Bản Tin Tuần 20-05-2018
Bản Tin Tuần 22-04-2018
Bản Tin Tuần 15-04-2018
Bản Tin Tuần 08-04-2018
Bản Tin Tuần 01-04-2018
Bản Tin Tuần 25-03-2018
Bản Tin Tuần 18-03-2018
Bản Tin Tuần 11-03-2018
Bản Tin Tuần 04-03-2018
Bản Tin Tuần 25-02-2018
Bản Tin Tuần 18-02-2018
Bản Tin Tuần 11-02-2018
Bản Tin Tuần 04-02-2018
Bản Tin Tuần 28-01-2018
Bản Tin Tuần 21-01-2018
Bản Tin Tuần 14-01-2018
Bản Tin Tuần 24-12-2017
Bản Tin Tuần 17-12-2017
Bản Tin Tuần 10-12-2017
Bản Tin Tuần 02-12-2017
Bản Tin Tuần 26-11-2017
Bản Tin Tuần 19-11-2017
Bản Tin Tuần 12-11-2017
Bản Tin Tuần 05-11-2017
Bản Tin Tuần 29-10-2017
Bản Tin Tuần 22-10-2017
Bản Tin Tuần 15-10-2017
Bản Tin Tuần 8-10-2017
Bản Tin Tuần 1-10-2017
Bản Tin Tuần 24-09-2017
Bản Tin Tuần 17-09-2017
Bản Tin Tuần 10-09-2017
Bản Tin Tuần 03-09-2017
Bản Tin Tuần 26-08-2017
Bản Tin Tuần 20-08-2017
Bản Tin Tuần 13-08-2017
Bản Tin Tuần 06-08-2017
Bản Tin Tuần 30-07-2017
Bản Tin Tuần 16-07-2017
Bản Tin Tuần 09-07-2017
Bản Tin Tuần 02-07-2017
Bản Tin Tuần 25-06-2017
Bản Tin Tuần 18-06-2017
Bản Tin Tuần 11-06-2017
Bản Tin Tuần 04-06-2017
Bản Tin Tuần 28-05-2017
Bản Tin Tuần 21-05-2017
Bản Tin Tuần 14-05-2017
Bản Tin Tuần 07-05-2017
Bản Tin Tuần 30-04-2017
Bản Tin Tuần 23-04-2017
Bản Tin Tuần 16-04-2017
Bản Tin Tuần 09-04-2017
Bản Tin Tuần 02-04-2017
Bản Tin Tuần 26-03-2017
Bản Tin Tuần 19-03-2017
Bản Tin Tuần 12-03-2017
Bản Tin Tuần 05-03-2017
Bản Tin Tuần 26-02-2017
Bản Tin Tuần 19-02-2017
Bản Tin Tuần 12-02-2017
Bản Tin Tuần 05-02-2017
Bản Tin Tuần 28-01-2017
Bản Tin Tuần 22-01-2017
Bản Tin Tuần 15-01-2017
Bản Tin Tuần 08-01-2017
Bản Tin Tuần 01-01-2017
Bản Tin Tuần 25-12-2016