Họ TênThông tin liên lạc
Trưởng BanGiuse Nguyễn Văn ThủyM: 0412 489 843
Trưởng Nhóm Thừa Tác Viên Lời ChúaAnê Phạm Ngọc ÁnhM: 0413 428 203
Trưởng Nhóm Thừa Tác Viên Thánh ThểPhêrô Trần DũngM: 0411 597 204

Nhóm Thừa Tác Viên Lời Chúa

Nhóm Thừa Tác Viên Thánh Thể