Ban Phụng Vụ

Họ TênThông tin liên lạcHình ảnh
Ủy Viên Phụng VụNguyễn Văn ThủyM: 0412 489 843
Trưởng Thừa Tác Viên Lời ChúaPhạm Ngọc ÁnhM: 0413 428 203
Trưởng Thừa Tác Viên THánh ThểTrần DũngM: 0411 597 204