Ban Gây Quỹ

Họ TênThông tin liên lạcHình ảnh
Trưởng banLê Văn Hải Đông
Phó banPhạm Quan Tuyên
Thành viênQuách Văn Dĩnh
Thành viênĐỗ Văn Thân
Thành viênTrần Thị Ngọc Anh Rosy
Thành viênĐỗ Thị Trinh