Ban Bảo Trì 2020

Trưởng Ban: Anh Đôminicô Phạm Hòa Hiền

Mobile: 0430 517 167

 

TÊN THÁNHHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐôminicôPhạm Hoà HiềnTrưởng Ban0430 517 167
GiuseNguyễn Khánh HưngPhó ban0411 450 607
TômaNguyễn Kim NgânThành Viên0413 562 994
GiuseNguyễn Quốc Hùng0400 282 826
GiuseTrương Hoàng Mỹ0466 584 908
GiuseNguyễn Phú Luân0432 648 604
Phanxicô XaviêTrần Đình Hoàng044 619 851
AntônNguyễn Duy Nhàn0422 625 955
AntônTrần Văn Cư0421 777 754
ĐaminhĐỗ Tuấn Khanh0413 862 332
AntônTrần Minh Văn0422 899 907
ĐaminhPhạm Quốc Thuần0423 224 812
PhêrôDương Đức Hiệp0448 423 104
PhaolôNguyễn Khoa0402 735 254