Entries by admin

Giờ Thánh Lễ

Ngày Giờ Thánh Lễ Giờ Xưng Tội Thứ Hai 10:00 Sáng Nửa giờ trước hoặc sau Thánh Lễ Thứ Ba 10:00 Sáng Nửa giờ trước hoặc sau Thánh Lễ Thứ Tư 10:00 Sáng Nửa giờ trước hoặc sau Thánh Lễ Thứ Năm 7:00 Chiều Nửa giờ trước hoặc sau Thánh Lễ Thứ Sáu 7:00 Chiều […]

NĂM TÀI CHÁNH 2017​

KÍNH THƯA CỘNG ĐOÀN, NĂM TÀI CHÁNH 2016 ĐANG KHÉP LẠI, XIN TRI ÂN QUÝ VỊ ĐÃ RỘNG TAY GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRUNG TÂM. HY VỌNG NĂM TÀI CHÁNH 2017, QUÝ VỊ TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP RỘNG RÃI HƠN CHO QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỦA CHÚNG TA. NHỮNG AI CHƯA CÓ PHONG BÌ […]