Entries by admin

Chúa Nhật Phục Sinh II – 23-4-2017

Tin mừng ngày hôm nay nói về việc ông Tô-ma không tin vào lời tường thuật của người khác về Chúa Giê-su phục sinh, ông đòi phải tận mắt nhìn thấy và tận tay rờ tới những thương tích trên người Chúa Giê-su. Điều này gợi cho ta vài điều để suy niệm. Trào lưu […]

Phục Sinh 2017

♦ Video Trích đoạn tuần thánh Phuc Sinh 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện ♦ Bài viết đúc kết tuần thánh 2017 – KP Truyền Thông ♦ Những hình ảnh trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh 2017 – Lễ 9:30 PM ♦ Những hình ảnh trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh 2017 – Giới Trẻ ♦ […]

Chúa Nhật Phục Sinh 16-4-2017

Sau khi Đức Kitô phục sinh, các môn đệ biến đổi lạ lùng. Maria Mácđala buồn sầu ảm đạm trở nên phấn khởi vui tươi. Tô-ma cứng cỏi trở nên tin tưởng. Hai môn đệ Emmau lạnh lùng trở nên sốt mến. Tất cả các môn đệ hèn yếu trở nên vững mạnh, từ ích […]

Mùa Chay 2017

MÙA CHAY ♦ Bài đúc kết Ba ngày tĩnh tâm Mùa Chay 28,29,30 tháng 3 năm 2017 tại Cộng Đoàn Công Giáo Hoan-Thiện – Têrêsa NL ghi lại ♦ Tha Thứ là tất cả – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 21.03.2017 ♦ Một số hình ảnh lễ Tro 01-03-2017 ♦ Thơ Tro – Trầm […]

Chúa Nhật Lễ Lá – 09-04-2017

CHIẾN DỊCH TÌNH THƯƠNG 2017 Hôm nay chúng ta cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ với lời tung hô: “Chúc tụng Đấng nhân Danh Chúa mà đến” nhưng trong bài Thương khó của thánh lễ chúng ta lại nghe: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá. Chúng ta phải hiểu như thế nào? […]

Chúa Nhật Mùa Chay V, 02-04-2017

PROJECT COMPASSION 2017 Jesus is getting near to Jerusalem — it’s just over the hill. He has left the relative safety of his home in the Galilee to be with family and friends. He is late, they tell him. They ask him, why did you take so long? You could have saved Lazarus from dying! […]

Chúa Nhật Mùa Chay IV, 26-03-2017

PROJECT COMPASSION 2017 Today we take a breath and celebrate Laetare Sunday — a day of hope, when Easter is at last within sight. We pause to look back on our Lenten journey and to refocus on the road ahead. It seems appropriate that John’s story of the man born blind is the reading for […]