Entries by admin

Suy Niệm 13/11/2016

Trích sách Tiên tri Malakhi. “Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh […]

Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện​

Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 tại Việt Nam, cùng các nước đồng minh đã mở rộng vòng tay đón tiếp người tị nạn Cộng sản đến từ Đông Nam Á mà đại đa số là người Việt Nam. Và như bao nhiêu thành phố lớn khác, […]

Phục Vụ

Rửa Tội Trẻ em: tổ chức lúc 11 giờ sáng thứ bảy cuối tháng. Xin vui lòng nộp đơn cho Cha tuyên úy trước ngày cử hành bí tích. Người lớn: tổ chức mỗi năm một lần vào dịp lễ Phục Sinh. Cần tham dự khóa Tìm Hiểu Giáo Lý Công Giáo. • Đơn xin […]