Entries by admin

Chúa Nhật XIX Thường Niên 13-08-2017

Sống trong cuộc đời, chắc chắn không ai muốn đau khổ và thử thách, tuy nhiên chẳng ai có thể tránh được nó trong suốt hành trình làm người. Vậy nên kinh nghiệm sống mách bảo chúng ta phải cố tránh những rủi ro, khó khăn càng nhiều càng tốt. Lời Chúa của Chúa nhật […]

Cảm nghiệm ngày Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Bài viềt – Lucy Phạm – Truyền Thông Trải qua dòng lịch sử 21 thế kỉ, tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đi sâu vào lòng nhân loại, đặc biệt là dân Việt Nam chúng ta vì không ai đến với Mẹ mà phải về tay không. Nhìn lên Mẹ Maria, không có ngòi […]

Chúa Nhật XVIII Thường Niên – 06-08-2017

Lời Chúa tuần này đưa chúng ta đến một chiều kích khác hẳn những tuần vừa qua là mạc khải cho chúng ta về vinh quang Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa nhật 18 thường niên năm nay cũng là ngày 06-08. Đây là ngày Giáo Hội đã ấn định hằng năm mừng lễ Chúa Hiển […]

Chúa Nhật XVII Thường Niên 30-07-2017

Những người trong bài Tin Mừng hôm nay thật khôn ngoan vì thao thức đi tìm. Sự thao thức đi tìm được thấy trong thái độ bôn ba đây đó, khảo sát đất đai. Chắc phải đào bới nhiều mới thấy kho tàng chôn giấu trong ruộng. Sự thao thức đi tìm cũng thấy trong việc […]