Xóm Giáo Micae Hy

*******

XÓM GIÁO ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ VÀO TỐI THỨ BẢY , LÚC 7:15 Giờ

 

HỌ VÀ TÊNEmailPHONEGHI CHÚ
Lê Minh Thế  Trưởng Xóm
Nguyễn Thị Lành  Phó Xóm
Trần Thị Hoa  Thủ Qũy