Xóm Giáo Micae Hy

*******

XÓM GIÁO ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ VÀO TỐI THỨ BẢY , LÚC 7:15 Giờ

HỌ VÀ TÊNEmailPHONEGHI CHÚ
Lê Minh ThếTrưởng Xóm
Nguyễn Thị LànhPhó Xóm
Trần Thị HoaThủ Qũy